Амониев нитрат, Румъния, Русия, България (на Неохим АД, Димитровград)... [Повече...]

Стабилизиран амониев нитрат, България (на Агрополихим АД, Девня)... [Повече...]

Калиев сулфат, Белгия... [Повече...]

Агрикола България AД е търговско дружество в областта на разработка, производство и продажба на минерални торове в пълната им гама - азотни, фосфорни, калиеви и NPK в различни комбинации. Основано през 2004 г. като частно дружество, Агрикола България AД непрекъснато обновява своите дейности.
Провежданата от дружеството политика успешно отговаря на увеличаващата се конкуренция и се изразява в постоянен стремеж към високо качество на предлаганите продукти и услуги.
Цялостна логистична организация - морски и речен транспорт, складиране и осигуряване на автомобилен и железопътен транспорт до крайния потребител.